fbpx

PUDNÍ INJEKTÁŽ

PUDNÍ INJEKTÁŽ 2
 • Strom je živý organizmus a má své nároky na životní prostor. Je celoživotně vázaný na jedno předem určené místo „stanoviště“ a na tomto stanovišti až do svého konce roste.
 • Teplotu ovlivnit nelze a jak dobře víme, za posledních pár desítek let se teplota v sídlech zvyšuje.
 • Voda je pro život stromu zcela zásadní a s tím, jak se mění rozložení srážek a jejich intenzita, vidíme ve městech chřadnout řadu již vzrostlých stromů. Nové výsadby jsou udržitelné jen za vynaložení energie na zalévání.
 • Půda je životním prostorem kořenů, ty dodávají tolik potřebné minerály, vodu a kyslík, zároveň je to prostor, ve kterém interaguji kořeny s houbami v symbióze, kterou nazýváme mykorhiza. Půda musí být však provzdušněná, plná kapilár, jen tak dokáže vést vodu a kyslík ke kořenům a ty zároveň dokáží růst.
PUDNÍ INJEKTÁŽ 3
PUDNÍ INJEKTÁŽ

  CO TO JE PUDNÍ INJEKTÁŽ

  Půdní Injektáž je nový způsob zlepšování stanovištních podmínek stromu v silně urbanizovaném prostředí. V zahraničí se jedná o novou technologii, která pomocí půdního injektoru dokáže vpravit do silně zhutněné půdy látky důležité pro růstu rostlin (hnojiva, hydrogel, minerály, mykorhizu). Souběžným efektem je rozrušení zhutněných horizontů poměrně silným tlakem vzduchu (6–7 bar), kterým dojde k dokonalému provzdušnění. V době, kdy jsou vodní srážky nerovnoměrně rozděleny a stromy ve městech trpí suchem, je tato metoda vhodná pro výrazné zlepšení půdních poměrů, a to jak z hlediska příjmu vody, tak i z hlediska možného dodání minerálů, hnojiv a symbiotických hub zlepšujících růst stromu.

   

  PRŮBĚH INJEKTÁŽE

  • Přístroj pomocí tlaku na bázi pneumatického kladiva vnikne do zhutněné půdy
  • Tlakovou vlnou vytváří dutiny
  • Způsobuje provzdušnění a dekompozici zhutněné zeminy
  • Vyplní vzniklé dutiny hnojivem, hydrogelem, minerály, mykorhizou, popř. perlit

   

  DEKOMPOZICE ZHUTNĚNÉ PŮDY A JEJÍ PROVZDUŠNĚNÍ

  • Redukce zhutnění půdy
  • Stimulace růstu kořenů díky změně půdní struktury a provzdušnění
  • Redukce silně podmáčených ploch vzniklých zhutněním na půdy s vyšší absorpcí a restartování půdních procesů

   

  INJEKTÁŽ GRANULOVANÝCH PRVKŮ

  • Injektáží granulí se redukuje znovu zhutnění půd
  • Zvýšení retence pudy po aplikaci hydrogelu
  • Snížení zatížení půd zasolováním
  • Obohacení půdy správným poměrem hnojiv
  • Zlepšení růstu rostlin při aplikaci bio stimulantů
  PUDNÍ INJEKTÁŽ
  PUDNÍ INJEKTÁŽ

   Výsledkem aplikace půdní injektáže je zlepšení půdních podmínek (vyšší retence, provzdušnění, obohacení minerály, obohacení symbiotickými hubami), bohatší kořenový systém, zvýšení vitality stromu a tím prodloužení života stromu na stanovišti.
   Pro zlepšení stavu našich stromů ve městech je třeba využít všechny dostupné prostředky a půdní injektáž je jedním z hlavních nástrojů budoucnosti. Proto využijte našich služeb.

   PUDNÍ INJEKTÁŽ