fbpx

VÝSADBY A PÉČE O KRAJINU

VÝSADBY A PÉČE O KRAJINU 2

Funkční krajina je jednou z mála možností jak se vyrovnat s nepříznivými klimatickými jevy, např. sucho. Základem funkční krajiny je síť prvků  zeleně zvyšující retenční schopnost krajiny. Mezi tyto prvky lze zařadit i ÚSES (uzemní systémy ekologické stability). ÚSES tvoří biokoridory, biocentra a interakčními prvky.

Podílíme se též na managementu údržby krajiny v rámci chráněných územních celků, jako jsou NP, CHKO, NPR, NPP atd. například sečením luk, odstraňováním nepůvodních druhů popř. pastvou.

 

  • Projekty a návrhy řešení
  • Výsadby biokoridorů, biocenter a po výsadbovou péči
  • Výsadbu vzrostlých stromů s následnou péčí
  • Výsadba USES
  • Kosení lučních ekosystémů
  • Odstraňování nepůvodních a invazivních druhů